Miksi Restok?

Me Restokilla ymmärrämme, että korjausrakennusprojektiin pääurakoitsijan valikoiminen on merkittävä päätös. Kiinteistönne ansaitsee ammattitaitoa sekä omistautumista, jota vain laadukkaimmat rakennuttajat voivat tarjota. Alla olevien yksityiskohtien takia uskomme, että Restok kuuluu näiden rakennuttajien joukkoon.
Restok Oy korjausrakentamisen projekti.

Kokemus

Restok tarjoaa vankan kokemuksen korjausrakentamisesta, joka on kerätty luomalla jokaisesta projektista oppimis- sekä kehittymismahdollisuus. Pelkästään aika ei tuo kokemusta, vaan jatkuva kriittinen ajattelu omia toimintatapoja kohtaan. Rakennusalalla ongelmat sekä muuttujat ovat arkea, joten niiden ennakointi sekä niihin reagointi on meillä kaiken keskiössä. Yhdellä työmaalla opittu asia viedään Lean-ajattelutavan mukaan jokaiselle työmaalle, ja näin jatkuva kehittyminen on taattua. Meillä Restokilla on kyky vastata kaikkiin korjausrakennustarpeisiinne niin pienistä kunnostustöistä suuriin projekteihin. Olemme vastanneet yhä useammista sekä teknisesti haastavammista projekteista tuottaen vain laadukkaita lopputuloksia, joihin asiakkaan on helppo olla tyytyväinen.

Vakavaraisuus

Restok on vakavarainen yritys, joka viestii taloudellisesta vahvuudesta sekä liiketoiminnan kestävyydestä. Pyrimme luonnolliseen kasvuun ilman tarpeettomia riskejä, jotta pystymme tulevaisuudessa olemaan vankka työnantaja. Tästä kertoo myös se, että Restok ei ole koskaan historiansa aikana lomauttanut työntekijää tai irtisanonut työntekijän työsuhdetta, vaikeista ajoista huolimatta. Restokin valitseminen kumppaniksi tarkoittaa sitä, että tilaaja saa mielenrauhan projektin toteutumisesta. Restokin omavaraisuusaste, on kuvattu alla olevaan kuvioon.
34,3%
2019
36,0%
2020
36,4%
2021
42,0%
2022
Eero Meriö sekä muita Restokin työntekijöitä.

Aikataulujenhallinta

Me Restokilla olemme ylpeitä siitä, että kuinka suuri prosentti aloittamistamme projekteista valmistuu sopimuksen mukaan aikataulussa. Meillä työnjohtajat ovat koulutettu olemaan proaktiivisia aikataulujen suhteen ja luomamme toimintatavat tukevat tätä. Työmailla muuttujia tulee jatkuvasti, joten onkin työnjohtajiemme vastuulla hallita tätä kokonaisuutta siten, että lopputulokseen päästään aikataulussa käyttämällä hyödyksi omia ongelmanratkaisutaitojaan.

Asiakaslähtöinen ajattelutapa

Restokilla projektimme alkavat tilaajan toiveiden ja tavoitteiden ymmärryksestä. Meille teidän tavoitteenne ja pyrkimyksenne ovat projektien lähtökohta, joiden päälle toteutetaan tekninen suunnittelu. Kommunikaatio projektien ajan on jatkuvaa, jotta saavutamme yhdessä asettamamme tavoitteet. Restokille avoimuus on yksi toimintaamme ohjaava arvo ja toteutamme jokaisen projektin sekä asiakaskohtaamisen tätä kunnioittaen.

Yhteistyökumppanit

Projektien toteuttaminen vaatii Restokin ainutkertaisen projektijohtamisen lisäksi ammattitaitoa sekä sitoutumista yhteistyökumppaneiltamme. Siksi kasvatamme alihankintaverkostoamme jatkuvasti, ja olemme yhteistyökumppaneiden valinnassa olemme erittäin tarkkoja sekä huolellisia. Vaatimuksemme on, että valitsemamme yhteistyökumppani toteuttaa työtään samalla tasolla sekä ammattiylpeydellä kuin Restok. Jokainen projekti on hankkeena ainutlaatuinen ja tarvitsee parhaat yhteistyökumppanit.
 
Oletteko luotettavia oman alanne ammattilaisia ja haluatte näyttää osaamisenne yhteistyön merkeissä? Ottakaa meihin yhteyttä sähköpostitse jouni.jarvenpaa@restok.fi