Korjausrakentaminen

vankan kokemuksen ammattilainen

Restok toimii pääurakoitsijana erilaisissa korjausrakentamisen muodoissa. Tarjoamamme palvelut voidaan jakaa peruskorjauksiin, käyttötarkoituksen muutoksiin, pts-urakoihin sekä vuokralaismuutoksiin.

Kuvassa Elixia Circus kuntosali.

Käyttötarkoituksen muutos

Käyttötarkoituksen muutos on toimenpide, jossa kiinteistön alkuperäistä käyttötarkoitusta muutetaan. Restokin toteuttamissa projekteissa asiakas on yleensä liiketoimintakiinteistön omistaja, jonka tilauksesta kiinteistön toiminnallisuutta muutetaan uudelle asiakkaalle. Tästä esimerkkinä voidaan käyttää Restokin projektia, jossa aiemmin yökerhona toiminut tila muutettiin nykyaikaiseksi liikunta- ja kuntosalikeskukseksi.

Restok Oy:n tekemä käyttötarkoituksen muutos missä liiketilasta syntyi kahvila.

Peruskorjaukset

Peruskorjaus on korjausrakentamisen muoto, jossa pyritään palauttamaan kiinteistön tai kiinteistön tilojen kunto uuden veroiseksi. Rakennukset kohtaavat tarpeen peruskorjaukselle jossakin vaiheessa kiinteistön elinkaarta. Restok toteuttaa peruskorjausprojekteissaan esimerkiksi julkisivu-, katto- sekä putkiremontteja. Hankkeina peruskorjaukset ovat yleensä laajoja, ja ne vaativat tarkkaa suunnittelu- sekä toteutustyötä.

Kolmas kuva, Restok Oy:n käyttötarkoituksenmuutos projekti baarista ravintola Madonnaksi.

Vuokralaismuutos

Vuokralaismuutoksissa kyseessä olevan liiketilan vuokralainen vaihtuu, ja tila vaatii muutostöitä uuden vuokralaisen tarpeita varten. Tästä esimerkkinä voidaan käyttää Restokin toteuttamaa hanketta, jossa Vanhan separaattoritehtaan toimitilan baarista tehtiin uuden vuokralaisen toimitilatarpeita vastaava ravintola. Projektissa toteutettiin mittaavia muutostöitä talotekniikkaa myöten. Tiloihin haluttiin avaruutta, joten esimerkiksi vanhoja ikkuna-aukkoja laajennettiin.

Kiinteistöjen PTS-urakat

PTS, eli pitkän tähtäimen suunnittelu, tarkoittaa kiinteistön korjaushankkeiden suunnittelua optimaalisiksi. Pitkän tähtäimen suunnitelman sekä kuntotarkastuksen avulla saadaan luotua kattava suunnitelma, joka kertoo että milloin ja miten tulevaisuuden korjaushankkeet tulisi toteuttaa.