Naiset rakennusalalla

Tänään juhlistetaan naistenpäivää, ja me Restokilla haluamme saattaa työntekijämme Hennan, Tatjanan sekä Elvanin heidän ansaitsemaan valokeilaan. Tämä kolmikko on jatkuvalla työpanoksellaan sekä ammattitaidollaan rikkomassa rakennusalan stereotyyppejä. Heidän jälkeensä on jäänyt vain virheetöntä jälkeä Grand Hansan luksushotellin projektissa. Kolmikon työ toimii tiennäyttäjänä muille naisille, jotka harkitsevat alan opintoja. Vaikka rakennusala on prosentuaalisesti miespainotteinen, se ei todellakaan tarkoita, että naiset eivät voisi luoda inspiroivia uria alallamme. Henna, Tatjana sekä Elvan ovat tästä elävä todiste, ja olemme erittäin kiitollisia heidän intohimoisesta panoksesta projekteissamme.

Henna on työskennellyt Restokilla hieman yli 4 vuotta. Ensimmäiset kolme vuotta hän toimi vastaavana työnjohtajana, jonka jälkeen erinomaisen työpanoksen ansiosta hän sai ylennyksen projektipäälliköksi. Vastaavana työnjohtajana Henna johti yksittäisiä työmaita kädestä pitäen, hankki projektiin urakoitsijat ja aikataulutti työt eli varmisti, että oikeat tekijät ovat oikeaan aikaan työmaalla. Projektinjohtajana Henna ei ole enää mukana työmaan  päivittäisessä johtamisessa, vaan hänen työssään painopiste on siirtynyt enemmän urakkaneuvottelujen alkupäähän urakoitsijoiden ja tilaajan kanssa. Henna on kokonaisvastuussa siitä, että urakat saadaan hyvin käyntiin ja hoitumaan sopimusten mukaisesti. Hennalle on tärkeää, että työmaalla työnjohtajat sekä työntekijät voivat tehdä työnsä mahdollisimman hyvin.

Tatjana on toiminut Restokilla työmaainsinöörinä kohta vuoden päivät. Vuoden sisällä Tatjana on toiminut jo kolmessa projektissa, ja hän on sopeutunut nopeasti eri projektien vaatimiin tehtäviin. Pääasiallisesti Tatjana vastaa työntekijöiden perehdytyksestä, osittain hankinnoista, sopimuksien laatimisesta, työturvallisuusmittauksista, luovutukseen liittyvistä dokumenteista sekä itselleluovutuksesta. Tatjana kertoo, että hänet otettiin erinomaisesti vastaan Restokilla, ja on nauttinut ainutlaatuisista projekteista, mukavista työkavereista sekä itsenäisestä työstä. Juuri oma-aloitteisuus sekä nopea sopeutuminen ovat piirteitä, joiden ansiosta Tatjana on menestynyt työmaillamme.

Elvan on työskennellyt vastaavana työmaanjohtajana kahdeksan kuukautta, ja hän on vakuuttanut meidät taidoillaan hyvin nopeasti. Työmaalla Elvan tuo tarvittavaa täsmällisyyttä sekä erinomaista päätöksentekokykyä vaikeisiin tilanteisiin. Elvan on henkilö, johon koko tiimi voi luottaa. Grand Hansan Spa & Wellness-osasto on valmistunut erinomaista vauhtia, ja työmaalla on nautittu luovuutta tukevasta kustannusten joustavuudesta. Elvan kertoo, että työmaan haastavuus on ollut erittäin tiukka aikataulu, mutta se on tarjonnut hänelle loistotilaisuuden kehittyä sekä näyttää osaamistaan.

Meillä Restokilla tasa-arvo on yksi toimintaamme ohjaava tukipilari. Olemme sitoutuneet jatkuvasti kehittämään toimintaamme esimerkiksi rekrytoinnissa sekä alihankkijoiden valinnassa varmistaaksemme, että jokaisella on tasavertainen mahdollisuus sukupuolesta, etnisyydestä tai muista taustoista riippumatta. Ammattipätevyys sekä jatkuva halu kehittyä ovat piirteitä, joiden avulla ihminen pystyy luomaan menestyksekkään uran yrityksessämme.