Vastaava työnjohtaja Henna Leivo

“Mitä luottamuksellisempi fiilis työmaalla on, sitä paremmin ja jouhevammin työt hoituvat. Kun aliurakoitsijoiden kanssa on avoin ja mutkaton suhde, he tulevat myös herkemmin kertomaan jos joku asia ei toimi tai on ongelmia. Sitten ratkotaan ne ongelmat yhdessä.

Parasta työssäni onkin se, kun huomaan työmaan töiden hoituvan. Että kaikki tekevät osansa juuri silloin kun pitää ja seuraava porukka pääsee ajallaan tekemään omaa hommaansa. Minun tehtäväni on vastaavana työnjohtajana pitää kannustavaa ilmapiiriä yllä työmaalla ja varmistaa, että muut voivat tehdä työnsä mahdollisimman hyvin. Olen saanut tästä myös hyvää palautetta ja kiitosta.

Pidän siitä tavasta, jolla Restokissa tehdään töitä

Olen ollut Restokilla vastaavana työnjohtajana reilun vuoden. Pidän huolen siitä, että työn tilaaja saa mitä hänelle on luvattu sovitussa ajassa. Hankin projektiin urakoitsijat eri tehtäviin, aikataulutan työt eli varmistan, että oikeat tyypit ovat oikeaan aikaan työmaalla. Johdan projektia ja pidän lankoja käsissäni. Työni on lopultakin aika pikkutarkkaa järjestelemistä. 

Olen Restokilla vastaavana työnjohtajana nuorimmasta päästä ja ainoa nainen. Koulutukseltani olen rakennusinsinööri. Tein opparini LEAN-ajattelusta Restokille ja jäin myös kesätöihin. 

Valmistuttuani vuonna 2018 menin suuremmalla kilpailijalle suunnittelupuolelle noin vuodeksi. Sitten soitin Järvenpään Jounille ja pyysin päästä takaisin. Halusin sinne, missä tapahtuu eli työmaalle. 

Pidän siitä tavasta, jolla Restokissa tehdään töitä. Pienempänä yrityksenä täällä ei ole turhaa byrokratiaa ja johtaminen on ihmisläheistä. Kokeiluihin ja kouluttautumiseenkin suhtaudutaan kannustavasti. Työkaverit ovat mukavia ja voi olla aina varma, että kaverilta saa tarvittaessa apua. 

Arvostan sitä, että työnantaja uskalsi ottaa riskin ja antoi tällaiselle juniorille vastuuta. Alkuun vähän stressasi, miten saan porukan pelaamaan yhteen, mutta kun rutiinia on tullut lisää, stressikin on helpottanut. On ollut valaisevaa ymmärtää, ettei minun tarvitse tietää kaikkea – ei etenkään rakentamisesta. Siitä vastaavat oman alansa ammattilaiset, minun osaamistani on projektin johtaminen. 

Saan valita itsenäisesti juuri kulloiseenkin projektiin sopivat urakoitsijat ja porukat

Rakennusala on edelleen aika miehinen, mutta toisin kuin joku voisi kuvitella, iästäni ja sukupuolestani ei ole ollut haittaa. Uskon, että kohtelu on omasta asenteesta kiinni. Kun on itse reilu, avoin ja auttavainen, muutkin kohtelevat sinua samalla tavalla. Ja yhdessähän näitä hommia tehdään, yhteistyössä muiden kanssa. 

On hienoa olla osana työn ketjua. Jotkut ovat ensin tehneet työtä, että projekti saadaan meillä tehtäväksi, toiset ovat suunnitelleet mitä tehdään. Ja sitten vastaava työnjohtaja briifataan projektiin mukaan. Projektien alut ovat aina jännittäviä.

Valmista sabluunaa työhöni ei ole. Saan valita itsenäisesti juuri kulloiseenkin projektiin sopivat urakoitsijat ja porukat. Parhaita puolia työssäni on se, kun pääsen ratkomaan ongelmia ja huomaan asioiden hoituvan työmaalla. Tunnen ylpeyttä, kun projekti saadaan kunnialla päätökseen ja työn tilaaja on tyytyväinen työhömme.”