Eteläesplanadi 2

Restok Oy on valittu Unioninkadun, Eteläesplanadin ja Etelärannan risteyskohdassa sijaitsevan kiinteistön kattavan vesikatto- ja energiaremontin pääurakoitsijaksi. Eteläesplanadi 2 kiinteistössä yhdistyy 112-vuotias rakennus sekä 62-vuotias rakennus, joten historiallista arvoa kiinteistöllä riittää. Vuoden 2022 lopulla Nrep vahvisti pohjoismaista toimistoportfoliotaan ostamalla kiinteistön joka tukee heidän tavoitteita korkealaatuisista sekä tiukkojen ympäristönormien toimistokiinteistöistä. Eteläesplanadin kiinteistö ei kuitenkaan sellaisenaan vastannut tavoitteita, vaan se vaati päivitystä jotta esimerkiksi energiatehokkuus- sekä ympäristösertifikaattitavoitteet saavutetaan.

Projektinjohtourakkana toteutettavassa hankkeessa uusitaan koko kiinteistön vesikatto, jota riittää kiinteistössä 2700 neliön pinta-alalta. Kiinteistössä halutaan säilyttää vanhanmukainen suunnittelutyyli, joten esimerkiksi vanhat kuparikatto-osuudet uusitaan kuparilla. Vesikattoremontin yhteydessä huoltoreitit suunnitellaan sekä toteutetaan uusiksi turvallisuuden kehittämiseksi. Hankkeen ajaksi kiinteistön ylle rakennetaan kattava sääsuoja, jotta arvokiinteistön rakenteille ei aiheudu urakasta haittaa. Ilmanvaihdon energiatehokkuutta tullaan parantamaan tehokkaammalla LTO-järjestelmällä sekä kiinteistön nykyiset puhaltimet uusitaan energiatehokkaiksi EC-puhaltimiksi. Projektiin tuo haastetta se että kiinteistön LVI-järjestelmiä ei uusita, vaan niihin toteutetaan parannuksia ilman että siitä koituu kiinteistön käyttäjille suurempaa haittaa esimerkiksi pitkien käyttökatkoksien muodossa. Samalla kiinteistön automaatio tuodaan 2020-luvulle.

Eteläesplanadi 2:sta tuli Suomen ensimmäinen Woods-konseptin mukainen toimisto. Woods-konseptin avulla pyritään houkuttelemaan ihmiset pandemian jälkeen takaisin toimistoihin tarjoamalla joustavia työtiloja, kattavia palveluita, kestävää suunnittelua sekä yhteisöllistä tunnelmaa. Kiinteistön 14 000 neliömetrin vuokrattavat tilat palvelevat lähes 20 vuokralaista tarjoten heille myös lounasravintolan, aulapalvelut, kuntosalin sekä maanalaisen parkkipaikan. Kiinteistössä olevat liike- ja toimistotilat ovat koko rakennushankkeen ajan käytössä, ja sen kesto on noin kuusi kuukautta.